Вчителям

БІБЛІОТЕКА ВЧИТЕЛЯ
Нормативні та інструктивно-методичні документи 
Міністерства освіти і науки України
 
1. Конституція України.
Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р.
(Витяг: ст.53) 
2. Закон України «Про освіту» № 1060-Х11 від 23 травня 1991р. 
3. Закон України «Про загальну середню освіту» №651-Х1V від 13 травня 1999р. 
4. Закон України «Про мови в Українській РСР» №8312-Х1 від 28 жовтня 1989 р. (Витяг: ст.1, ст.2, ст.3, ст.4, ст.5, ст.6, ст.8).
5. Закон України «Про інноваційну діяльність» №40-IV від 4 липня 2002р. 
6. Національна доктрина розвитку освіти Указ Президента України №347/2002 від 17 квітня 2002р.
7. Положення про загальноосвітній навчальний заклад Постанова Кабінету Міністрів України № 778 від 27.08.2010р.
8. Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності. Наказ Міністерства освіти і науки України №522 від 07.11.2000р. 
9. Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття»)
Постанова Кабінету Міністрів України №896 від 03.11.1993р.
10. Державна програма розвитку і функціонування української мови на 2004-2010 роки.
Постанова Кабінету Міністрів України №1546 від 02.10.2003р.
11. Рекомендації щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України.
Наказ Міністерства освіти і науки України №439 від 07.09.2000р.
12. Порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів.
Наказ Міністерства освіти і науки України №553 від 24.08.2001р.
13. Типове положення про атестацію педагогічних працівників України.
Наказ Міністерства освіти і науки України № 930 від 06.10.2010р.
14. Положення про психологічну службу системи освіти України.
Наказ Міністерства освіти і науки України №9 від 13.01.2006р. зі змінами і доповненнями.
15. Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти. 
Наказ Міністерства освіти і науки України №434 від 06.09.2000 р.
16. Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів.
Наказ Міністерства освіти і науки України №601 від 20 квітня 2004р. 
17. Наказ «Про впорядкування умов праці та затвердження схем тарифних розрядів» №557 від 26.09.2005р. 
18. Декларація прав дитини.
Проголошена Генеральною Асамблеєю ООН 20 листопада 1959р.
19. Конвенція про права дитини.
Cхвалена на 44-й сесії Генеральної Асамблеї ООН від 20.11.1989р.
* Наказ «Інструкції про організацію та діяльність гімназії», «Інструкції про організацію та діяльність ліцею» №217 від 20.07.1995р. 
20. Про проведення моніторингового дослідження стану впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах. Наказ № 1431 від 14.12.2011
21. Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників. Наказ №1473 від 20.12.2011
22. Про заходи щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні. Наказ №12 від 11.01.2012
23. Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2011/2012 навчальному році. Лист №1/9-61 від 27.01.2012
Посилання на сайт Міністерства освіти і науки України розділ "Нормативно-правова база"