Уроки та тести

До уваги вчителів та бібліотекарів пропонується цикл бібліотечних уроків для учнів 1-11 класів.
 
1 клас - "Про книгу та бібліотеку"
Мета уроку: ознайомити дітей зі шкільною бібліотекою, правилами користування бібліотечними книгами; виховувати почуття поваги і шанобливого ставлення до книги.
 
2 клас - "Періодичні видання для молодших школярів"
Мета уроку: розширити знання дітей про дитячу періодичну пресу; активізувати інтерес до неї. Розвивати уміння самостійно читати дитячу періодику. Практично ознайомити з поняттями „число журналу”, „рік видання”, „примірник”, „комплект”. Розвивати навички читання, комунікативні здібності. Виховувати любов до рідного слова.
 
3 клас - "Структура книги"
Мета уроку: ознайомити учнів з книгознавчими поняттями: титульний аркуш, передмова, зміст, умовні графічні позначки, виноска, збірка авторська, збірка тематична; розвивати вміння самостійно знаходити потрібний твір за змістом творів.
 
4 клас - "Довідково-бібліографічний апарат для молодших школярів"
Мета уроку: виховувати у читачів інформаційну культуру, вміння користуватися ДБА; навчити дітей правильно вибирати книги, надавати дітям бібліотечно-бібліографічні знання, види каталогів, і картотек. Навчити дітей по каталогах і картотеках знаходити необхідну їм літературу.
 
5 клас - "Елементи книги"
Мета уроку: ознайомити учнів з основними елементами книги, видами і способами оправи книги, з назвами структурних частин книжки.
 
6 клас - "Історія створення книги"
Мета уроку: дати відомості про книгу – історичну пам’ятку людства, історію її виникнення та розвиток книгодрукування в Україні. Популяризувати книгу – носія інформації. Виховувати повагу до історії народу, його внеску в розвиток української культури.
 
7 клас - "Словники, довідники, енциклопедії"
Мета уроку: ознайомити дітей з існуючою довідковою літературою, навчати дітей користуватись словниками, енциклопедіями, виховувати інтерес і потребу до роботи з довідковою літературою.
 
8 клас - "Українські енциклопедичні видання"
Мета уроку: ознайомити учнів з існуючою довідковою літературою, 
навчати школярів користуватись енциклопедіями, виховувати інтерес і потребу до роботи з довідковою літературою.
 
9 клас - "Бібліотечно-бібліографічні засоби пошуку літератури. Робота із словниками, довідниками, енциклопедичною літературою"
Мета уроку: дати поняття про бібліографію, її призначення, ознайомити учнів з бібліографічними покажчиками; розвивати уміння і навики складати списки рекомендованої літератури; виховувати любов до книги.
 
10 клас - "Методи самостійної роботи з книгою"
Мета уроку: навчити учнів користуватися навчальною, довідковою та додатковою літературою. Писати та оформляти реферати, доповіді, конспекти.
 
11 клас - "Словник – інструмент пізнання світу. Науково-популярна і науково-пізнавальна література та форми роботи з нею"
Мета уроку: ознайомитись із видами словників; розвивати вміння працювати зі словником; збагатити словниковий запас учнів; виховувати любов до рідної мови та рідного краю; розвивати вміння працювати в парах та группах.
 
Ви також маєте можливість завантажити Таблицю оцінювання тестових завдань, а також Додатки, список використаної літератури, у яких представлені такі пам'ятки:
 
ПАМ'ЯТКА ЧИТАЧА
ЯК ЧИТАТИ КНИЖКУ
ЯК КОНСПЕКТУВАТИ КНИЖКУ, СТАТТЮ
ПРАВИЛА КОНСПЕКТУВАННЯ
ЯК ВЧИТИ ВІРШ НАПАМ'ЯТЬ
ЯК ПРАЦЮВАТИ НАД ТЕМАТИЧНИМИ ВИПИСКАМИ
ЯК ПРАЦЮВАТИ З КНИГОЮ
ЯК ЧИТАТИ НАУКОВО-ПІЗНАВАЛЬНУ ЛІТЕРАТУРУ
ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕКОЮ
 
Додатки можна використовувати у якості допоміжних засобів на бібліотечних уроках.
 
При створенні бібліотечних уроків були використані матеріали творчої групи бібліотекарів міста Шпола, а також матеріали Г.Ю.Георгієвської, розміщені у журналі "Шкільна бібліотека", №2'2010
 
Дистанційне навчання