Книги

Не надто короткий вступ до LaTeX2ε(Або LaTeX2ε за 130 хвилин)

LaTeX — система комп’ютерного набору, призначена для створення наукових та математичних документів високої типографської якості. Вона також цілком придатна для створення інших видів документів, починаючи від звичайних листів, і закінчуючи цілими книгами. Механізмом форматування для LaTeX слугує пограма TeX.
  Цей короткий Вступ описує LaTeX2ε і повинен бути достатнім для більшості застосувань LaTeX.

"Математичні обрії молоді"

Бібліографічний покажчик "Математичні обрії молоді" інформує про книги, брошури, статті, збірники, що допоможуть учнівській та студентській молоді глибше пізнати математику — науку, яка по праву вважається своєрідним видом мистецтва.
  Видання частково анотовано, інформацію розміщено за тематичним принципом, а в межах розділів — за алфавітом.
  Покажчик розраховано на учнів старших класів, абітурієнтів, студентів та любителів математики.

Інноваційні та сучасні педагогічні технології навчання математики

  Робота спрямована на формування досвіду творчої діяльності учителів математики (студентів заочного відділення фізико-математичного факультету), на збагачення їх знань з теорії організації групової навчальної діяльності молодших школярів, самостійної роботи учнів основної школи й умінь застосовувати її в практиці навчання математики.
  Методичні особливості викладання теорії ймовірностей у закладах профільного типу, його прикладна спрямованість представлені у посібнику як пошук шляхів вирішення проблеми розвитку в школярів імовірнісно-статистичного мислення.
  Приклади використання можливостей універсальної математичної системи MAPLE для розв’язування задач допоможуть вчителеві на факультативних заняттях з математики підвищити інформаційну культуру старшокласників, сформувати навички комп’ютерного контролю за ходом розв’язання.
  У посібнику показане використання дидактичних ігор при вивченні математики на уроках та в позаурочний час, уміщено сценарії різних форм позакласних заходів.
  Методичні доробки авторів будуть корисні для студентів фізико-математичних факультетів педагогічних вузів та вчителів математики закладів освіти.

Софізми, паралогізми і парадокси в шкільній математиці

  Всім, хто вивчає математику, особливо початківцям, слід добре пам’ятати, що при невиконанні встановлених правил можна потрапити в пастку, яка приводить до помилок. Але, як не як, ми самі іноді потрапляємо в подібні пастки, намагаючись швидше і оптимально логічно розв’язати певну задачу; потім ми намагаємось знайти помилку у розв’язанні і, врешті решт, як наслідок отримуємо ще одну хибну істину. Тоді виникає питання, яким же повинен бути розв’язок і якими законами потрібно керуватись, щоб знайти істину? Або, по можливості, як з декількох хибних тверджень знайти найбільш приближене до істинного?

Алгебра і початки аналізу. Є. П. Нелін

  Алгебра і початки аналізу. Є. П. Нелін. Підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів (академічний рівень). Харків: Гімназія, 2010. Пропонований підручник спрямовано на реалізацію основних положень концепції профільного навчання в старшій школі, на організацію особистісно-орієнтованого навчання математики. Підручник підготовлено відповідно до чинної програми з алгебри і початків аналізу академічного рівня з урахуванням програми профільного рівня та програми і змісту зовнішнього незалежного оцінювання з математики.

Деякі математичні вирази англійською мовою

  Дана публікація може бути корисна учням шкіл з поглибленим вивченням англійської мови. Вона пояснює як читаються англійською деякі найбільш вживані математичні вирази.

Розвиток математичної думки. Історична довідка

Єгипет
Вавилон
Стародавня Греція
Елліністичні країни і Римська імперія
Індія
Китай
Країни ісламу
Середньовічна Європа
Епоха Відродження
Європа Нового часу
Європа XIX-XX ст.

Греки — колумби математики

Зміст
Фалес Мілетський (бл. 625—547 до н. е.) — один із семи великих мудреців, «батько грецької науки», а також один з перших відомих в історії математиків ...
Піфагор Самоський (бл. 580 — бл. 500 до н.е.). Легендою і джерелом дискусій Піфагор став уже в стародавні часи. У 306 р. до н. е. йому, як найрозумнішому з греків, поставили пам’ятник в римському форумі. З тих часів мало прояснилося в біографії Піфагора та в історичній ролі організованого ним союзу, клубу чи ордену піфагорійців. І досі висуваються нові гіпотези, тлумачення щодо діяльності стародавнього мудреця та його послідовників. Його біографія поповнювалася все більшою кількістю деталей, що дало підставу піддати сумніву їх вірогідність. Різні перекази скоріше ознайомлюють нас з легендами про Піфагора, ніж з його біографією і вченням, але ж і легенди зберігають зерна істини ...
Евдокс Кнідський (бл. 408 — бл. 355 до н.е.). У південно-західній частині Малої Азії — місті Кніді народився один з найвизначніших учених Стародавньої Греції, математик, астроном, філософ, географ і медик, прекрасний оратор Евдокс Кнідський ...
Евклід (бл. 365 — бл. 300 до н.е.) — найвидатніший математик свого часу. Він заснував у Александрії математичну школу, для слухачів якої і написав свою славнозвісну книгу «Начала»
Архімед (бл. 287—212 до н. е.) — найвидатніший учений стародавнього світу, геній усіх віків народився в місті Сіракузах в знатній, але небагатій сім’ї астронома, і мав успадкувати професію батька.
Аполлоній Пергський (бл. 260—170 до н. е.) — останній з трьох великих математиків епохи еллінізму. Молодим він приїхав до Александрії та вивчав математику в послідовників Евкліда в Мусейоні. Потім жив і працював у другому центрі грецької культури — місті Перга.
Діофант Александрійський (III ст.). Із часів Евкліда й Архімеда змінюються зміст і форма античної математики. Процес формування нових теорій сповільнюється, а згодом припиняється й зовсім. Але він був тривалим і позначився не відразу. Найвиразніше він виявився в творчості останнього видатного математика античного світу — Діофанта Александрійського.

Розділи математики: коротка історична довідка

Теорія множин
Дійсні числа
Комплексні числа
Алгебра
Геометрія
Тригонометрія
Метод координат
Теорія границь
Диференціальне та інтегральне числень
Комбінаторика. Теорія ймовірностей

Творці математики з України

М.В. Остроградський – видатний математик
Георгій Вороний – український математик
Левицький Володимир Йосипович – вчений-математик
Слуцький Євген Євгенович (1880 – 1948) – економіст, статистик і математик
Микола Андрійович Чайковський. Життя для народу
Мирон Зарицький (1889 - 1961)
Стефан Банах
Кравчук Михайло Пилипович - видатний український математик
Боголюбов Микола Миколайович – український математик, механік, фізик
Глушков Віктор Михайлович – вчений, кібернетик, математик

Microsoft Калькулятор – електронний помічник учня

Дана стаття має на меті ознайомити читача з можливостями Калькулятора – стандартної програми операційної системи Windows і на прикладах пояснити, як використовувати математичні функції, які закладені в цю програму.

Короткий довідник з математики

▲ Вгору